Lambregt nv

Lecteurs de fréquence

Wat is een frequentiesturing/regelaar?

Een frequentieregelaar is een apparaat dat gebruikt wordt om het toerental van een elektromotor te regelen om:

  • De procesregeling te verbeteren
  • Het energieverbruik te beperken en energierendement te realiseren
  • Mechanische spanningen op motorregelingstoepassingen te verminderen
  • De werking van diverse toepassingen met elektromotoren te optimaliseren

Een frequentieregelaar kan ook ingezet worden om energie van natuurlijk en hernieuwbare bronnen om te zetten en deze naar het elektriciteitsnetwerk te verzenden.

75 % van de frequentieregelaars wordt gebruikt op pompen en ventilatoren

Indien er frequenter gebruik zou gemaakt worden van frequentiesturingen, zou het wereldwijde energieverbruik aanzienlijk kunnen dalen.

Invertek frequentiesturingen staan bekend voor hun zeer 'easy to use' configuratie.
Ze zijn zeer eenvoudig te programmeren en daardoor ook gemakkelijk in gebruik te nemen.

Total Control

A single 'Master' drive acts to control and monitor system operation. Control connections are made to this drive only, saving installation time and reducing costs.

Simple Connection

Additional drives connected on the system require a single RJ45 connection and basic commissioning, leading to time savings and simplified installation.

Flexible Solution!

The system can operate with up to five pumps in any configuration, e.g. Duty / Assist / Standby. Duty pumps are automatically rotated, ensuring maximum service life and system efficiency.

Consistent Flow

The required pressure and flow levels are maintained regardless of how many pumps are required. When demand increases, additional pumps are automatically brought on stream to assist and are switched off again when not required.

Reduced Downtime

In the event of a fault, or if a pump needs to be isolated for maintenance, the system will automatically continue to operate with the remaining available pumps. The mains power can even be completely isolated from the Master drive without affecting operation of the Slave drives.

Hierbij enkele voorbeelden uit het brede gamma: