Lambregt nv

Alternatoren herwikkelen

Alternatoren, zeg maar het hart van uw stroomgroep, kunnen verbranden door vervuiling, zij het door stof, zout en/of zuren.

Allereerst halen we de alternator uit de stroomgroep en demonteren we hem volledig. Vervolgens herwikkelen we de alternator en geven we alle andere elektrische onderdelen een extra laag vernis. De wikkelingen van de stator behandelen we met de juiste vernis of coating, al naargelang het toepassingsgebied (vochtige omgeving, stof…).
Na het uitbalanceren van de rotor, maakt die opnieuw een perfecte draaibeweging, waardoor trillingen tot een minimum herleid worden. Eens volledig gemonteerd, wordt de alternator opnieuw gelakt.