Home K Omkastingen

Omkastingen

Reduceren van omgevingslawaai

Plaatsen van omkastingen bij grote machines, motoren of ventilatoren om het werkingsgeluid van het toestel te reduceren naar een minimum aan Db. Dit om klachten van nabij gelegen woongebieden te verhinderen of te minimaliseren en om uw medewerkers een rustige werkomgeving te bieden.

Na het bepalen van de te verlagen Decibels, berekend door een geluidsexpert, zullen wij overgaan tot het uitdenken en uittekenen van een plan. Na uw akkoord gaan we over tot actie en garanderen we een mooi en doeltreffend resultaat! Ook het bekleden van bestaande gevels en plaatsen van wanden behoren tot de mogelijkheden.

Geluidsisolatie

Bij geluidsisolatie onderscheidt men luchtgeluid en contactgeluid. Beide zijn belangrijk, maar naast een woonwijk moet men zeker rekening houden met het luchtgeluid. Een omkasting van de motoren van een hefbrug kan al een oplossing bieden.

Bij een klant werden de motoren van de portaalkraan met akoestische isolatie afgeschermd, rekening houdend met de koeling van de motoren en het onderhoud hiervan.